До Єдиного дня інформування населення. Березень 2014

Версія для друкуВерсія для друку

«Програма діяльності нового Уряду України»

   Сьогодні Україна перебуває у найглибшій за всю історію своєї незалежності економічній, політичній і соціальній кризі. Держава доведена до межі банкрутства, суспільство - до соціальної і гуманітарної катастрофи. Реальною стала загроза втрати Україною суверенітету і територіальної цілісності. Країна опинилася за крок від фінансово-економічного колапсу.

    Зростання реального ВВП за два останні роки - нульове. Державні фінанси - у критичному стані. Дефіцит державного бюджету у 2013 р. склав 65 млрд грн, з урахуванням усіх зобов’язань уряду - понад 80 млрд грн. Державна скарбниця розкрадена. Станом на лютий 2014 р., залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку - 4,3 млн грн, при тому, що несплачені платіжні доручення - майже 10 млрд грн.

   Сукупний зовнішній борг на кінець 2013 р. досяг $140 млрд або близько 80% ВВП, у тому числі короткостроковий - $65 млрд, що більш ніж в 4 рази перевищує золотовалютний запас держави, який становить сьогодні лише $15 млрд.

    До критичного рівня погіршився діловий та інвестиційний клімат. Іноземні компанії і банки йдуть з України. Співробітництво з міжнародними фінансовими інститутами зруйноване. Країна фактично позбавлена потенціалу економічного відновлення. Депресивний стан економіки унеможливлює підтримання належних соціальних стандартів для переважної більшості населення. Зберігаються мільярдні заборгованості із зарплат, соціальних виплат і допомог. Мільйони українських сімей поставлені на межу виживання.

    Відбулася майже повна правова делегітимізація державної влади, її вихід з-під контролю суспільства. Замість свого конституційного призначення - служити інтересам українського суспільства - державна влада її головними суб’єктами використовувалася з метою самозбереження і збагачення.

    Корупція стала системним елементом державного управління та основним способом вирішення життєвих питань. Зруйновано правоохоронну та судову системи держави; суд, прокуратура та інші правоохоронні органи стали елементами єдиного репресивного механізму, спрямованого на захист влади, її свавілля і безкарності. Громадяни, позбавлені легітимних способів захисту своїх прав і свобод, змушені були вдатися до масових протестів, а дії влади з їх придушення призвели до чисельних людських жертв.

Цілі і завдання Уряду

1. Забезпечення суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України.

2. Підписання Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом, невідкладна імплементація її положень. Виконання всіх необхідних умов для

якнайшвидшого досягнення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу для українських громадян.

3. Розвиток всебічних добросусідських стосунків з Російською Федерацією в усіх сферах, на новій, дійсно рівноправній основі, яка враховує як даність незворотній європейський вибір України і перспективу її членства в ЄС.

4. Відновлення програм співпраці з МВФ та виконання всіх умов, необхідних для отримання допомоги від МВФ та ЄС.

5. Невідкладна стабілізація фінансової ситуації. Жорстка економія бюджетних коштів. Ретельний перегляд чинних податкових пільг, виданих на індивідуальній чи галузевій основі, на предмет їх реальної ефективності у сприянні розвитку та соціальної доцільності. Кардинальне зменшення різного роду субсидій, які викривлюють умови конкуренції, дестабілізують державні фінанси та сприяють поширенню корупції.

6. Забезпечення справедливого правосуддя. Відновлення зруйнованих "судовою реформою" 2010 р. гарантій самостійності судової влади та незалежності суддів.

7. Реформування правоохоронних органів, забезпечення ефективності їх діяльності, дотримання принципу верховенства права, прозорості та підзвітності суспільству.

8. Повне та всебічне розслідування фактів загибелі людей, вчинення інших злочинів, пов’язаних з проведенням масових акцій протесту у

листопаді 2013 р. - лютому 2014 р. Спрямування головних зусиль на виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності організаторів та виконавців цих злочинів.

9. Формування нової системи влади на принципах верховенства права, відкритості і прозорості діяльності органів державної влади. Рішуча та системна протидія корупції, передусім у вищих органах державної влади. Створення Національного антикорупційного бюро.

10. Проведення люстрації передусім правоохоронних органів та судів, з метою очищення їх від тих, хто зловживав владою, порушував конституційні права людини і громадянина.

11. Забезпечення жорсткого контролю з боку суспільства за використанням бюджетних коштів. Забезпечення прозорості державних закупівель. Скорочення видатків на утримання влади, скасування необґрунтованих пільг високопосадовцям.

12. Прийняття (у короткостроковій перспективі) необхідних непопулярних рішень щодо цін і тарифів, із запровадженням відповідних

компенсаторних механізмів адресного характеру.

13. Реформа політичної системи та виборчого законодавства. Створення ефективних механізмів запобігання узурпації державної влади та порушення принципу її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

14. Забезпечення чесних і прозорих президентських виборів 2014 р.

15. Демонополізація економіки. Усунення обмежень для конкуренції і штучних преференцій окремим суб’єктам господарської діяльності. Розширення свободи підприємницької діяльності, істотне скорочення функцій адміністративного регулювання економіки.

16. Відновлення довіри з боку інвесторів до України, заохочення іноземних інвестицій. Запровадження прозорих і єдиних правил для всіх суб`єктів економічної діяльності.

17. Захист прав власників та інвесторів. Гарантування державою недоторканності прав власності та зміцнення інституту власності як основи ринкової системи господарювання.

18. Забезпечення енергетичної безпеки і енергозбереження. Реформа енергетичного сектору відповідно до вимог Договору про створення Енергетичного співтовариства, у т. ч. ІІІ енергетичного пакету ЄС. Поступове заміщення імпортного газу газом власного видобування. Диверсифікація джерел і шляхів поставок енергоресурсів. Реалізація довгострокової державної програми підвищення енергоефективності. Істотне зменшення на цій основі потреб економіки в імпорті енергоресурсів.

19. Формування і здійснення виваженої і послідовної державної гуманітарної політики, яка ґрунтуватиметься на врахуванні етнічного, культурного, конфесійного різноманіття українського суспільства. Забезпечення безумовного дотримання прав громадян та всіх суспільних груп (соціокультурних, мовних, конфесійних тощо) на отримання освіти та інформації, на спілкування рідною мовою, на свободу совісті (віросповідання та церковно-релігійного самовизначення).

20. З метою поширення використання державної мови в інформаційному, освітньому, культурному просторах, у побуті і суспільних комунікаціях, здійснення всебічного державного сприяння національним українським культурним індустріям, виробництву якісного україномовного інформаційного, культурного, освітнього продукту та його просуванню в т. ч. за допомогою новітніх технологій. Захист державної та інших мов згідно вимог статті 10 Конституції України.

21. Негайне припинення практики необґрунтованого закриття шкіл, забезпечення доступу до якісної освіти як соціального ліфту - незалежно від рівня матеріального забезпечення родин. Децентралізація управління системою освіти. Забезпечення зв’язку освіти з вимогами сучасного ринку праці.

22. Недопущення скорочення мережі медичних установ, забезпечення доступності якісних медичних послуг для громадян країни. Запровадження комплексу заходів із стимулювання добровільного медичного страхування.

23. Повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, які дозволяють незаконно уникати оподаткування в Україні.

Механізми реалізації програми

   На виконання цієї програми Кабінет Міністрів приймає власні акти, розробляє та вносить законодавчі ініціативи до Верховної Ради України. Виконання програми забезпечується діяльністю органів виконавчої влади, здійснюваних на основі Конституції України, законів України, рішень Кабінету Міністрів України, прийнятими в межах його повноважень.

Законодавчі акти, необхідні для реалізації програми

Про люстрацію

Про Національне бюро розслідувань (Антикорупційне бюро)

Про Концепцію реформування правоохоронної системи України

Про судоустрій і статус суддів (нова редакція)

Про порядок фінансування судової влади в Україні

Про прокуратуру (нова редакція)

Про адвокатуру та адвокатську діяльність (нова редакція)

Про оперативно-розшукову діяльність (нова редакція)

Про Службу безпеки України (нова редакція)

Про Вищу раду юстиції (зміни)

Про міліцію

Про Державну пенітенціарну службу України

Зміни до Кримінального процесуального кодексу України

Нові виборчі закони

Про всеукраїнський референдум (нова редакція)

Про місцеві референдуми

Про доступ до публічної інформації (нова редакція)

Про мирні зібрання

Кодекс економічного зростання" (нова редакція Податкового кодексу)

Про внесення змін до Державного бюджету України (з урахуванням

оновленого макроекономічного прогнозу розвитку України у 2014 р.)

Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель"

(щодо посилення прозорості закупівель підприємств)

Зміни до законодавства, які удосконалять правову базу демонополізації

економіки, антимонопольного контролю та регулювання, захисту конкуренції

Про порядок постачання природного газу населенню України

Про державне регулювання у сфері енергетики. Про ефективне використання

паливно-енергетичних ресурсів

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо державного

контролю у сфері надання податкових пільг та стимулів та децентралізації)

Про місцеве самоврядування (нова редакція)

Про освіту (нова редакція)

Про вищу освіту (нова редакція)

Про студентське самоврядування

Про Концепцію державно-конфесійних відносин в Україні (Концепція

схвалена Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій)

Про Концепцію гуманітарної (соціокультурної) політики України

Про національне культурне виробництво

Закон України про права пацієнтів

Зміни до Податкового кодексу України (щодо стимулювання добровільного

медичного страхування)

Закон про референтне ціноутворення на ліки

Результати реалізації програми

   Виконання програми забезпечить:

  Зниження рівня суспільно-політичної напруженості, відновлення законності і правопорядку, функціонування діяльності органів державної влади на конституційних засадах, зниження рівня корупції, посилення правового захисту та безпеки громадян.

   Зміцнення суспільної єдності і громадянської злагоди в Україні.

  Запобігання колапсу національної економіки. Бюджетну збалансованість, формування реалістичних бюджетів, підвищення прозорості та раціональності бюджетного процесу. Економічне відновлення, закладення основ кардинальної реструктуризації економіки у напрямі інноваційної моделі - створення привабливого інвестиційного клімату, належних умов розвитку малого і середнього підприємництва, стимулювання національного бізнесу у створенні конкурентних товарів і послуг та їх виведення на міжнародні ринки.

   Прискорення залучення країни до міжнародних економічних і фінансових мереж.

   Збереження наявних, а в перспективі створення нових робочих місць.

   Наявність ресурсів для утримання соціальних стандартів, доступності медичних, освітніх, культурних послуг, запобігання зниженню рівня життя. 

   Інтеграцію ринків електроенергетики та природного газу з енергетичними ринками ЄС, підвищення рівня інвестиційної привабливості інфраструктури ПЕК України, розвиток енергетичних ринків на засадах ефективності, прозорості, конкуренції, що забезпечить передумови для підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Подолання критичної залежності від імпорту енергоносіїв фактично з єдиного джерела. Перехід до енергозабезпечення національної економіки за рахунок енергозбереження і власних, у т. ч. високотехнологічних джерел енергії.

   Підвищення якості та доступності для всіх громадян України освіти, охорони здоров’я, інформації, культурного надбання. Безумовне дотримання прав громадян і суспільних груп на вільний розвиток національних мов і культур, зміцнення позицій державної мови і рівня захищеності національних інформаційного, освітнього, культурного просторів.

   Практичну реалізацію європейського цивілізаційного вибору України шляхом підписання і виконання Угоди про Асоціацію з ЄС, створення передумов для всебічної модернізації держави на європейських засадах, кардинальне розширення для громадян України інформаційного, освітнього, культурного просторів, можливостей самореалізації та кола міжлюдських контактів.

«Цілісність та єдність України – серед основних пріоритетів функціонування українського суспільства»

   Військова інтервенція в Україну є неприйнятною, порушує всі міжнародні договори, міжнародні правила і зобов’язання, в першу чергу Росії. Про це заявив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на брифінгу в Парламенті після екстреного засідання РНБО 1 березня. «Україна заявляє: ми готові боронити свій суверенітет і переконані, що Росія не вдасться до військової інтервенції на території України, адже така військова інтервенція за таких обставин буде початком війни і закінченням будь-яких стосунків між Україною і Росією», - заявив Арсеній Яценюк.

    За його словами, Уряд України вживає всі заходи для забезпечення миру, стабільності і єдності української держави. «Ми готові здійснити матеріально-технічне і фінансове забезпечення для підтримки збройних сил України і для забезпечення обороноздатності України», - підкреслив Глава Уряду.

   Прем’єр-міністр повідомив, що провів низку переговорів із європейськими та американськими партнерами, а також провів розмову з Прем’єр-міністром Російської Федерації Дмитром Медвєдєвим: «Російська сторона запевнила, що рішення про введення військ на територію України не приймалося, а прийнято рішення лише про таку вірогідну можливість».

   Зі свого боку Арсеній Яценюк зазначив, що жодних підстав для розгляду і прийняття такого рішення в Україні не існує: «Ми зберігаємо в Україні мир і стабільність. Ні агресори, ні провокатори не мають права втручатися у внутрішні справи України. Ні юридичних, ні політичних, ні військових підстав для військової агресії з боку Росії не існує».

   «Що стосується території Автономної Республіки Крим, яка є і буде невід’ємною частиною української держави, ми захищаємо на території України будь-кого, хто розмовляє українською чи російською, хто ходить до церкви Київського чи Московського патріархату, хто має те чи інше бачення історичних процесів в країні. Ми захищаємо кожного, хто має паспорт громадянина України», - наголосив він.

   Як повідомив Арсеній Яценюк, він чітко заявив російській стороні, що Україна буде захищати також тих, хто є громадянами Російської Федерації: «Будь-які приводи щодо військової інтервенції, як підстава для захисту російських громадян, є неможливими. Уряд України гарантує мир, стабільність і безпеку».

   Арсеній Яценюк закликав російську сторону негайно повернути війська Чорноморського флоту РФ у місця постійної дислокації і, таким чином, зменшити напругу. На його переконання, всі складні питання із західними партнерами та з РФ повинні вирішуватися через політичний діалог всередині країни.

  Арсеній Яценюк звернувся до українського народу, зокрема до тих, хто зараз проживає в АР Крим: «Ми нікому не дамо розколоти нашу країну, нікому не дамо можливості через танки, зброю і солдатів іноземних держав вирішувати внутрішньополітичні питання, які ми повинні вирішувати самостійно».

   Прем’єр-міністр зазначив: все, що сьогодні відбувається в Україні – це спільна відповідальність. «Ми як український народ повинні об’єднатись, і ми об’єднані», - підкреслив Арсеній Яценюк. «Жодних підстав для застосування сили проти мирних громадян і для введення російського військового контингенту, не було, немає і не буде. За ці дії треба буде заплатити ціну», - заявив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк 3 березня на прес-конференції за підсумками зустрічі з Міністром закордонних справ Великої Британії Вільямом Хейгом.

   Прем’єр-міністр підкреслив, що об’єднана позиція Заходу щодо ситуації в Україні демонструється не просто приїздами наших західних

партнерів, а й «чіткою детермінацією того, що Україна є єдина держава, що те, що відбувається в Криму, є порушенням всіх міжнародних правил і стандартів». Як наголосив Арсеній Яценюк: «Ми усвідомлюємо, що Російська Федерація має свої інтереси, але ми звертаємось до Росії: ви не маєте права, переслідуючи свої інтереси, порушувати наші», - підкреслив він.

   «Більш того, жодних підстав для застосування сили проти українців і проти мирних громадян в Україні, для введення російського військового контингенту не було, немає і не буде. І за ці дії також треба буде заплатити ціну», - наголосив Арсеній Яценюк. Прем’єр-міністр підкреслив, що Крим «ніхто нікому не віддасть»: «Те, що сьогодні відбувається в Криму, коли самопроголошена незаконна влада намагається націоналізувати українську державну власність і намагається роззброїти українські Збройні Сили – за все треба буде нести відповідальність в українських і міжнародних судах».

   Арсеній Яценюк також повідомив, що під час зустрічі з Міністром закордонних справ Великої Британії Вільямом Хейгом 3 березня обговорювалося питання допомоги Об’єднаного Королівства у пошуку вкрадених колишньою владою активів: «Великобританія буде допомагати нам фахівцями для того, щоб органи прокуратури, правоохоронна система, органи безпеки невідкладно знайшли всі активи, які колишня влада вкрала в народу України». Вільям Хейг наголосив, що делегація Об’єднаного Королівства прибула до України, аби обговорити шляхи допомоги, зокрема, «як технічно допомогти Україні в економічному відновленні країни». Міністр підкреслив, що Об’єднане Королівство надзвичайно стурбоване порушеннями щодо незалежності, суверенності й територіальної цілісності України. Він нагадав, що Велика Британія підняла це питання на Раді безпеки ООН і планує наступні кроки: «Також ЄС сьогодні означить свою позицію, заходи та пропозиції. Ми також призупинили нашу роботу в рамках Великої вісімки».

   Арсеній Яценюк наголосив, що завданням українського Уряду зараз є вирішення політичної та економічної кризи. Він підкреслив, що ключова проблема для України сьогодні – «це питання безпеки, а саме Криму та фактичної інтервенції іноземних сил на територію України». «Уряд та виконувач обов’язків Президента контролюють ситуацію. Ми робимо все можливе, щоб подолати проблеми», - підкреслив Прем’єр-міністр. 

   Глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Дідьє Бурхалтер обговорив кризу в Криму з генсеком ООН Пан Гі Муном і закликав до поваги єдності, територіальної цілісності і суверенітету України в межах її міжнародно-визнаних кордонів. Д.Бурхалтер висловив свою глибоку стурбованість розвитком подій в Україні і попередив, що будь-яке подальше загострення може призвести до драматичної ескалації ситуації", - йдеться в повідомленні ОБСЄ.

   "Єдність, територіальна цілісність і суверенітет України в межах існуючих міжнародно-визнаних кордонів повинні поважатися. Я закликаю всі країни - члени (ОБСЄ) поважати принципи, закладені в Гельсінський Заключний Акт і утримуватися від односторонніх дій, які можуть далі поглибити кризу", - йдеться в заяві.

    4 березня Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся зі спеціальним представником головуючого в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Тіммом Гульдіманом. Сторони обговорили ситуацію в АР Крим. Тімм Гульдіман проінформував про вчорашні консультації ОБСЄ у Відні й зазначив, що ОБСЄ має намір бути «більше залученою до врегулювання ситуації в Криму».

   Арсеній Яценюк підтримав наміри ОБСЄ щодо їх зусиль для вирішення ситуації в АР Крим. Представники ОБСЄ наголосили, що будь-які кроки з врегулюванняситуації мають бути здійснені з огляду на міжнародне законодавство.

 

 

 

Наверх ↑