Додаток 4 Перелік інвестиційних проектів Диканського району, реалізація яких передбачається в 2017 році

Версія для друкуВерсія для друку

Додаток 4

Перелік інвестиційних проектів Диканського району, реалізація яких передбачається  в 2017 році

№ з/п

Назва заходу (проекту)

Термін почат-ку  та закін-чення реаліза-ції проекту

Загальний

обсяг

фінансу-вання

проекту,

тис. грн.

 

Загальний

обсяг

фінансу-вання

у 2017 році,

тис.грн.

 

 

Джерела фінансування у 2017 році,

тис. грн.

Вплив реалізації

проекту (економічні, соціальні, екологічні наслідки)

Буде ство-рено робо-чих місць за рахунок

впровад-ження

проектів

у 2017 році

Держав-ний

бюджет

Місце-вий

бюд-

жет

Кошти підпри-

ємств

Кошти

інозем-

ного ін-вестора,

тис. грн.

(дол. США)

Інші

Пріоритет: Підвищення доступності і якості соціальних та комунальних послуг

1.

Реконструкція каналізаційно-насосної станції «Молокозавод» по вул. Пушкіна в  

смт. Диканька

2017

625

625

435

186

4

-

-

Зменшення спожи-вання електроенергії, уникнення перепадів під час надходження стоків у нічний час і збільшення між ремонтного циклу

-

2.

Придбання спеціалізо-ваної сміттєзбиральної техніки

2017

900

900

630

270

-

-

-

Підвищення якості комунальних

послуг

-

3.

Придбання трактору

2017

600

600

-

600

-

-

-

Підвищення якості комунальних

послуг

-

4.

Капітальний ремонт вуличного освітлення в селищі Диканька

2017

199

199

-

199

-

-

-

Покращення соціального стану

-

5.

Виготовлення проект-но-кошторисної доку-ментації та проведення капітального ремонту даху житлового будин-ку по вул. Незалежнос-ті, 141 в смт. Диканька

2017

99

99

-

99

-

-

-

Покращення соціального стану

-

6.

Виготовлення проект-но-кошторисної доку-ментації та проведення капітального ремонту даху житлового будин-ку по вул. Пушкіна, 9 в смт. Диканька

2017

300

300

-

300

-

-

-

Покращення соціального стану

-

7.

Капітальний ремонт водопровідної мережі  вул. Пушкіна, Вишне-ва, Бузкова, Газовиків в смт. Диканька

2017

1900

1900

1330

570

-

-

-

Покращення забезпечення населення району питною

водою

 

 

-

 

 

8.

Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №1 «Ромашка» в             смт. Диканька

2017

800

800

-

800

-

-

-

Покращення соціального стану

-

9.

Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №3 «Сонечко» в             смт. Диканька

2017

500

500

-

500

-

-

-

Покращення соціального стану

-

10.

Заміна віконних блоків на енергозберігаючі в дошкільних начальних закладах смт. Диканька

2017

200

200

-

200

-

-

-

Підвищення енергоефективності

-

11.

Реконструкція парку ім. Гоголя М.В., парку Незалежності, парку Слави

2017

1000

1000

-

1000

-

-

-

Покращення соціального стану

-

12.

Доступності будівель і приміщень виборчих дільниць з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

2017

355

355

-

355

-

-

-

Покращення соціального стану

 

 

-

 

 

13.

Завершення виготов-лення проектно-кошто-рисної документації на реконструкцію поліго-ну твердих побутових відходів смт. Диканька.

2017

100

100

-

100

-

-

-

Підвищення якості комунальних

послуг

-

14.

Капітальний ремонт покрівлі адмінбудинку сільської ради в селі Водяна Балка.

2017

200

200

-

200

-

-

-

Покращення соціального стану

-

15.

Капітальний та поточний ремонт доріг Диканського району

2017

5117,2

5117,2

2558,6

2558,6

-

-

-

Підвищення якості комунальних

послуг

-

16.

Поточний ремонт приміщень сільського будинку культури в селі Водяна Балка Диканського району

2017

200

200

-

200

-

-

-

Покращення соціального стану

-

17.

Проведення капіталь-ного та поточних ремонтів вуличного освітлення по району

2017

509

509

-

509

-

-

-

Підвищення якості комунальних

послуг

-

18.

Генплан (детальний, план зонування) забудови с. Марченки Диканського району

2017

200

200

-

200

-

-

-

Створення умов для подальшого економічного та соціального розвитку населеного пункту

-

19.

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Яковенка, 5 в с. Стасі

2017

300

300

-

300

-

-

-

Покращення соціального стану

-

20.

Капітальний ремонт басейну в дошкільному навчальному закладі «Пролісок» в с. Стасі

2017

900

900

-

900

-

-

-

Покращення соціального стану

-

21.

Будівництво водогону в с. Нелюбівка

2017

40

40

-

40

-

-

-

Покращення забезпе-чення населення району питною

водою

-

22.

Будівництво водонапір-ної башти конструкції «Рожновського»  в       с. Дейнеківка

2017

700

700

490

210

-

-

-

Покращення забезпечення населення району питною водою

-

23.

Реконструкція інженерних мереж (каналізації) с. Діброва

2017

1300

1300

-

1300

-

-

-

Підвищення якості комунальних

послуг

-

24.

Введення в дію очист-но-сушильно-зберігаль-ного комплексу потуж-ністю 2000 т ПСП «Глобалагроінвест»

2016-2017

8000

800

-

-

800

-

-

Підвищення рентабельності галузі рослинництва господарства, створення 6 нових робочих місць

6

25.

Введення в дію зерносховища площею 900 кв.м ФГ «Ворскла»

2017

2000

200

-

-

200

-

-

Покращення умов зберігання вироще-ної продукції, створення 2 нових робочих місць

2

26.

Реконструкція гідротехнічної споруди (протиповіневої дамби) Троянівського водосховища на території РЛП «Диканський»

2017

553,402

-

500,182

53,22

-

-

-

Покращення екологічної ситуації в Диканському районі

-

27.

Створення мережі екологічних маршрутів на території РЛП «Диканський»

2017

90,0

-

80,0

10,0

-

-

-

Збереження ПЗФ

-

28.

Облаштування терто-рії на місці колишнього палацу Кочубеїв

2017

120,0

-

120,0

-

-

-

-

Збереження ПЗФ

-

29.

Облаштування  шатро-вої  покрівлі  Баляс-ненської  ЗОШ  

2017

1800

1800

600

1200

-

-

-

Створення сприятливих умов для навчання

-

30.

Капітальний  ремонт  актового  залу  БДЮТ

2017

770

770

-

770

-

-

-

 

-

31.

Будівництво  резервної  теплогенераторної  Балясненської ЗОШ

2017

1200

1200

-

1200

-

-

-

Створення сприятливих умов для навчання

-

32.

Реконструкція  приміщень під  гаражі для шкільних автобусів

2017

400

400

-

400

-

-

-

Створення сприятливих умов зберігання обслуговуючої

 техніки

 

-

33.

Проведення поточних та капітальних ремонтів приміщеннь по

вул.Незалежності,117, вул.Незалежності,66

та приміщення Диканського відділення ДРАЦСу

2017

1300

1300

-

1300

-

-

-

Створення сприятливих умов для працівників

-

Пріоритет:Інвестиційні програми (проекти), що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку

34.

Капітальний ремонт Диканської гімназії ім. М.В. Гоголя,  по

вул. Шкільна 2а, в           смт. Диканька

2017

4644,193

4644,193

4179,774

464,419

-

-

-

Створення сприятливих умов для навчання

-

35.

Капітальний ремонт будівель Балясненської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів Диканського району

2017

6644,228

6644,228

5979,805

664,423

-

-

-

Створення сприятливих умов для навчання

-

36.

Реконструкція покрівлі Диканської загально-освітньої школи І-ІІІ ст., по вул. Незалеж-ності, 6Б в                смт. Диканька

2017

7 191,602

7 191,602

6 472,0

719,602

-

-

-

Створення сприятливих умов для навчання

-

37.

Реконструкція Диканської централь-ної районної лікарні в смт. Диканька по

вул. Медична,42 (хірургічний корпус)

2017

10863,989

10332,124

9298

1034,124

-

-

-

Створення сприятливих умов для лікувального процесу

-

 

 

Завідувач сектору економіки райдержадміністрації                                                                  В.В. Дейнека

Наверх ↑