Оформлення запиту

Версія для друкуВерсія для друку

 

УКРАЇНА

ДИКАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

06.06.2011

 

 

       №  59                                                    

Про забезпечення органами

виконавчої влади доступу до

публічної інформації

                                                                                                               

 

 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» з метою реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію:

 

1. Затвердити:

порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (додається);

форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інформацію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання (додаються).

 

2. Загальному відділу апарату райдержадміністрації (Джювене С.В.) запровадити облік запитів на інформацію та забезпечити його ведення.

 

3. Визначити керівника апарату райдержадміністрації Лашка В.Г. та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації відповідальними за організацію доступу до публічної інформації.

 

4. Керівникам відділів апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації привести у відповідність до покладених функцій положення про відділи та посадові інструкції працівників.

 

5. Спеціальним місцем для роботи запитувачів із документами чи їх копіями та подання письмових запитів громадян з обмеженими фізичними можливостями визначити кабінет загального відділу апарату райдержадміністрації, що обладнаний відповідною оргтехнікою.

6. Відділу організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації створити систему обліку документів, що містить публічну інформацію. Відділам апарату райдержадміністрації, структурним підрозділам райдержадміністрації подати для обов’язкової реєстрації в цій системі таких документів, за розділами:

назва документа;

дата створення документа;

дата надходження документа;

джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);

передбачену законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;

термін обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом;

галузь;

ключові слова;

тип, носій (текстовий  документ,  плівки,  відеозаписи, аудіозаписи тощо);

вид (нормативні акти, угоди, рішення,  протоколи,  звіти, прес-релізи);

проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);

форму та місце зберігання документа тощо.

 

7. Відділам апарату райдержадміністрації, структурним підрозділам райдержадміністрації забезпечити своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а  також системне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність.

 

8. Відділам апарату райдержадміністрації, структурним підрозділам райдержадміністрації подати перелік відомостей, що становлять службову інформацію відділу організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації для їх затвердження.

 

9. Загальному відділу апарату райдержадміністрації (Джювене С.В.) затвердити інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

 

10. Відділам апарату райдержадміністрації, структурним підрозділам райдержадміністрації вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб.

 

11.Відділу організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації (Герман Л.В.) забезпечити оприлюднення в районній газеті «Трудова слава» та на веб-сайті райдержадміністрації:

            форм запитів на інформацію;

            перелік відомостей, що становлять службову інформацію;

            облік документів, що містять публічну інформацію;

            інформацію про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» та зазначену у статті 15 даного Закону.

 

12.Відділу організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації (Герман Л.В.) включати до плану роботи райдержадміністрації:

проведення навчань працівників райдержадміністрації та відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації;

проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо з метою здійснення громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації.

 

13. Покласти на керівників відділів апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації персональну відповідальність за забезпечення належного виконання відповідними органами вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Рекомендувати органам місцевого самоврядування провести відповідну роботу на місцях.

 

15. Контроль за виконання розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Лашка В.Г.

      

 

          Голова

районної державної     

     адміністрації                                                                                              Ю.ОНІЩЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 06.06.2011 № 59

 

Порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі

 

1. Оформлення запитів на інформацію.

 

1.1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

 

1.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

 

1.3. Письмовий запит подається в довільній формі.

 

1.4. Запит на інформацію має містити:

 

розпорядника інформації, у володінні якого знаходиться інформація, його поштова адреса, номер засобу зв’язку;

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

1.5. Запити на публічну інформацію подаються до загального відділу апарату райдержадміністрації або за телефоном 9-10-42, факсом 9-71-71 чи електронною поштою:dikan_rda@adm-pl.gov.ua.

 

1.6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію (додаток 2), які можна отримати в загальному відділі апарату райдержадміністрації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації (www.adm-pl.gov.ua/dykanka).

 

1.7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

 

2. Термін розгляду запитів на інформацію.

 

2.1. Розпорядник інформації надає відповідь на запит інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

2.2. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

 

2.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

 

2.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

3. Плата за надання інформації.

 

3.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

 

3.2. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

 

3.3. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

4. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

 

4.1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                       В.Г.Лашко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 06.06.2011 № 59

 

 

Диканська районна державна

адміністрація

вул. Леніна, 66, с-ще Диканька,

Полтавська обл., 38500

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

(прізвище, ім’я та по батькові (найменування)

запитувача інформації, поштова адреса,номер

телефону, адреса електронної пошти)

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені (інформацію, можливість ознайомитися з)

(необхідне підкреслити)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа,

щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

 

Відповідь прошу надати поштою / особисто.

(необхідне підкреслити)

 

 

« ___ » _______________ 20 ___ року                                   __________________

(підпис запитувача інформації)

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                       В.Г.Лашко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 06.06.2011 № 59

 

Диканська районна державна

адміністрація

вул. Леніна, 66, с-ще Диканька,

Полтавська обл., 38500

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

(прізвище, ім’я та по батькові (найменування)

запитувача інформації, поштова адреса,номер

телефону, адреса електронної пошти)

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені (інформацію, можливість ознайомитися з)

(необхідне підкреслити)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа,

щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

 

Відповідь прошу надати поштою / особисто.

(необхідне підкреслити)

 

Відповідальна особа з питань запитів на інформацію, яка оформила запит (відповідно до вимог ч.7 ст.19 Закону та якщо запит передано по телефону):

Посада_________________________________________________________

П.І.Б.__________________________________________________________

Номер контактного телефону _______________________________

 

Копію запиту надано (крім запиту, оформленого по телефону):

 

« ___ » _______________ 20 ___ року                                   __________________

(підпис запитувача інформації)

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                       В.Г.Лашко

 
Наверх ↑