Порядок подання та складання запитів на інформацію

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                                           

                                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                     Розпорядження голови                 

                                     райдержадмшістрації

                                     від 06.06.2011 №59

Порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі

1. Оформлення запитів на інформацію.

1.1.     Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

1.2.     Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

1.3.     Письмовий запит подається в довільній формі.

1.4.     Запит на інформацію має містити:

           розпорядника інформації, у володінні якого знаходиться інформація, його поштова адреса, номер засобу зв'язку;

           ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо         

           такий    є;

           загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це   

           відомо;

           підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

1.5.     Запити на публічну інформацію подаються до загального відділу апарату райдержадміністрації або за телефоном 9-10-42, факсом 9-71-71 чи електронною поштою: dikan_rda@adm-pl.gov.ua.

1.6.     З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію (додаток 2), які можна отримати в загальному відділі апарату райдержадміністрації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації (http://dykanka.adm-pl.gov.ua/).

1.7.    У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

                               2. Термін розгляду запитів на інформацію.

2.1.    Розпорядник інформації надає відповідь на запит інформацію не пізніше  п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

2.2.    У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів  і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

2.3.    Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим.

2.4.     У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

                        З. Плата за надання інформації.

3.1  Інформація на запит надається безкоштовно.

3.2.У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач забов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3.3.При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить основний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

4. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

4.1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути ні до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 

 

                    Керівник апарату райдержадміністрації                                                                             В.Г.Лашко

Наверх ↑