Проект РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ оздоровлення та відпочинку дітей на 2015 - 2017 роки

Версія для друкуВерсія для друку

ПРОЕКТ

РАЙОННА ПРОГРАМА

оздоровлення та відпочинку дітей на 2015 - 2017 роки

 

Визначення проблеми

 
Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. 
Стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Упродовж останніх років в Україні зберігається тенденція до погіршення стану здоров'я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема у шкільному віці, призводить до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяє розвитку у дітей хронічних захворювань. 
Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров'я та соціального благополуччя населення. Не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.

            В Диканському районі щорічно оздоровчими послугами забезпечується близько 1,3 тисячі дітей. Впродовж останніх років наймасовішою формою відпочинку та оздоровлення  дітей  залишаються табори з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах. Оздоровленням та активним відпочинком у заміських дитячих закладі оздоровлення та відпочинку. В дитячих закладах оздоровлення та відпочинку в літній період працювали досвідчені педагоги, медики, кухонні працівники.

100% забезпечено оздоровлення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою та піклуванням, а також вихованців дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей.

Для оздоровлення дітей диспансерної групи в області традиційно використовуються бази лікувально-профілактичних закладів області.

Відділом освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації забезпечується організоване направлення дітей пільгових категорій області, обдарованих, талановитих дітей на оздоровлення в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, розташовані в області та на узбережжі Чорного моря та до УДЦ „Молода гвардія ”.

Протягом оздоровчих сезонів здійснюються узгоджені дії всіх структурних підрозділів районних органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та іншими організаціями, причетними до процесу оздоровлення в напрямку не допущення масових харчових отруєнь, тяжких травм, скоєння злочинів, і найголовніше - збереженню життя дітей.

 

Мета Програми

 

Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей.

 

Шляхи і засоби реалізації програми

 

Реалізація програми передбачає співпрацю органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у відповідності до законодавства та державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей

 

Строки виконання

 

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2015-2017 років.

Фінансове забезпечення

 

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Видатки, пов'язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з обласного та районного бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, позабюджетних фондів, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел, не заборонених законодавством.

Конкретні обсяги фінансування реалізації Програми на поточний рік визначається при затвердженні місцевих бюджетів на відповідний рік.

 

Основними завданнями Програми є:

 

1. Збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення перш за все дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
- дітей-інвалідів; 
- дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи;
- дітей, що постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
- дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей; 
- бездоглядних та безпритульних дітей; 
- дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або  під час виконання службових обов'язків; 
- дітей, які перебувають на диспансерному обліку;
- талановитих та обдарованих дітей(переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій); 
- дітей працівників бюджетної сфери;
- діти з сімей переселенців АР Крим, м. Севастополь, Луганської та Донецької областей;
- дітей, які виховуються в сім’ях, що перебувають у складних життєвих обставинах;
- дітей, батьки яких були та є мобілізовані для проведення антитерористичної операції;
- дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції; 
- дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
2. Удосконалення та підтримка мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 
3. Поліпшення матеріально-технічного, інформаційно-методичного забезпечення діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

4. Створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих заходів відпочинку та оздоровлення дітей.

 

Очікувані результати, ефективність програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

1. Збільшити кількість дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення перш за все дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки .
2. Зміцнити матеріально-технічну базу діючих дитячих закладів оздоровлення.
3. Урізноманітнити та підвищити якість оздоровчих послуг.
4. Забезпечити високий рівень фахової підготовки працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

5. Підвищити рівень методичного та інформаційного забезпечення.

6. Проводити моніторинг програми та формувати інформаційний простір.

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію діяльності, пов’язаної з виконанням Програми, здійснює відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, який в особі керівника несе відповідальність за виконання і кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи управління та контролю за виконанням Програми.

 

 

Додаток 1.

П А С П О Р Т

 

Районної  Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015 - 2017 роки

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти сім’ї та молоді  райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України “Про оздоровлення та відпочинок дітей” від 04.09.2008        № 375-VI

3.

Розробник програми

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, відділ культури, туризму та архівної справи, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

5.

Відповідальний виконавець програми

Черкащенко П.М. – начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

6.

Учасники програми

Управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури, туризму та архівної справи, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний відділ УМВС України у Полтавській області, Зіньківське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Полтавській області, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

7.

Термін реалізації програми

2015– 2017 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний, місцевий, інвестовані кошти

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

1361 тис. грн.

9.1.

коштів місцевого бюджету

405 тис. грн.

 

коштів інших джерел

956 тис. грн.

 

                                                                                                               Додаток 2

 

 

                                              Ресурсне забезпечення

Районної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015 - 2017 роки

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

 

Всього, витрати на програму

Етапи виконання програми

І етап

2015р.

2016 р.

2017 р.

Державний бюджет

-

-

-

-

Місцевий бюджет

-

-

-

-

в тому числі:

Х

Х

Х

Х

обласний бюджет

-

-

-.

-

районний бюджет

405 тис. грн.

130 тис. грн.

135 тис. грн.

140 тис. грн.

міський бюджет

-

-

-

-

Інші джерела фінансування

956 тис. грн.

215 тис. грн.

319 тис. грн.

422 тис. грн.

Всього

1361 тис. грн.

345 тис. грн.

454 тис. грн.

562 тис. грн.

 

Додаток 3

 

Напрями діяльності та заходи районної галузевої програми

 

Районна  програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2017 роки

(назва програми)

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

 Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

Очікуваний результат

 

у тому числі:

 

2015

2016

2017

 

1. Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей, поліпшення їх матеріально-технічної бази

 

 

Підтримка закладів оздоровлення та відпочинку дітей у межах своїх повноважень органами виконавчої влади та місцевого самоврядування

1.1. Забезпечити безперебійне електро-, водо-, газо- та теплопостачання, виконання інших робіт щодо життєво важливих складових функціонування закладів оздоровлення та відпочинку дітей під час перебування в них дітей

2015 - 2017

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищної ради

-

-

-

-

Забезпечення якісними оздоровчими та відпочинковими послугами дітей регіону в дитячих оздоровчих закладах

 

1.2. Забезпечити встановлення відповідних дорожніх знаків в місцях розташування закладів оздоровлення та відпочинку дітей, в тому числі місцях для купання (пляжів). Організувати перевірку технічного стану автотранспорту для перевезення дітей та забезпечити супроводження автобусів під час перевезення.

2015 - 2017

Районний відділ УМВС України в полтавській області спільно з виконкомами сільських/селищної рад

Місцевий бюджет

 

Інвестовані кошти

-

-

-

 

1.3. Визначити місця відпочинку дітей на водних об’єктах за проектами відведення земельних ділянок у відповідності до діючих нормативно-правових актів

2015 - 2017

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищної ради

 

Інвестовані кошти

-

-

-

 

1.4. Привести заклади оздоровлення та відпочинку дітей в належний протипожежний стан. Забезпечити контроль за станом пожежної безпеки і обстеження на наявність вибухонебезпечних речовин та пристроїв на об’єктах літнього відпочинку та оздоровлення дітей.

2015 - 2017

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, Диканський РВ ГУМНС України в Полтавській області, керівники та власники заклади оздоровлення та відпочинку дітей.

Інвестовані кошти

-

-

-

 

1.5. Забезпечити постійний контроль за станом громадського порядку в місцях відпочинку дітей

2015 - 2017

Районний відділ УМВС України в полтавській області

-

-

-

-

 

1.6. Забезпечити дієвий державний санітарний нагляд за підготовкою та роботою дитячих оздоровчих закладів, дитячих санаторіїв, контроль за дотриманням санітарних норм, якістю харчування дітей з метою запобігання інфекційним захворюванням

2015 - 2017

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, Зіньківське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Полтавській області

-

-

-

-

 

2. Зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в закладах оздоровлення та відпочинку дітей

 

 

Інформаційно-консультаційна робота

2.1. Забезпечити роботу районного штабу з оздоровлення та відпочинку дітей,  проведення районних нарад, семінарів з питань підготовки та проведення оздоровчої кампанії

 

2015 - 2017

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

-

-

-

-

Підвищення рівня відповідальності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, директорів закладів оздоровлення та відпочинку дітей щодо вирішення нагальних проблем оздоровлення та відпочинку дітей району

 

 

Кадрове забезпечення закладів оздоровлення та відпочинку дітей району.

Інформаційно-консультаційна робота

Кадрове забезпечення закладів оздоровлення та відпочинку дітей району.

2.2. Забезпечити підготовку для роботи в закладах оздоровлення та відпочинку дітей кваліфікованих педагогів, медичних працівників

2015 - 2017

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 

Інвестовані кошти

-

-

-

Створення сприятливих умов для змістовного та безпечного оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків в літній період

Підвищення рівня відповідальності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, директорів закладів оздоровлення та відпочинку дітей щодо вирішення нагальних проблем оздоровлення та відпочинку дітей району

Створення сприятливих умов для змістовного та безпечного оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків в літній період

 

2.3. Організувати проведення семінарів для шеф-кухарів закладів оздоровлення та відпочинку дітей

 

2015 - 2017

Управління ветеринарної медицини у диканському районі, Зіньківське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Полтавській області

 

Інвестовані кошти

-

-

-

 

2.1. Забезпечити роботу районного штабу з оздоровлення та відпочинку дітей, проведення районних нарад, семінарів з питань підготовки та проведення оздоровчої кампанії

 

2015 - 2017

Райдержадміністрація

-

-

-

-

 

2.2. Забезпечити підготовку для роботи в закладах оздоровлення та відпочинку дітей кваліфікованих педагогів, медичних працівників

2015 - 2017

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 

-

-

-

-

 

3. Забезпечення дітей організованими формами відпочинку та оздоровлення

 

 

2015 - 2017

 

Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

3.1. Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки(дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-інвалідів; дітей, що стоять на диспансерному обліку; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; талановитих та обдарованих дітей (переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій); бездоглядних та безпритульних дітей; дітей, що постраждали від наслідків стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села; дітей працівників бюджетної сфери) в оздоровчих закладах області та за її межами.

2015 - 2017

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

районний бюджет

 

Інші джерела фінансування

50

 

 

 

100

55

 

 

 

180

60

 

 

 

260

 

 

3.2.Забезпечити формування банків даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2015 - 2017

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

-

-

-

 

 

4. Соціально-педагогічна  робота з дітьми в закладах оздоровлення і відпочинку дітей

 

 

2015 - 2017

 

Організація змістовного дозвілля дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

4.1 Організувати проведення краєзнавчих екскурсій для дітей відпочиваючих  в  закладах оздоровлення та відпочинку району на їх замовлення

2015 - 2017

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 

Інвестовані кошти

-

-

-

Забезпечення якісними оздоровчими та відпочинковими послугами дітей регіону в дитячих оздоровчих закладах

 

4.2. Забезпечити проведення просвітницько-профілактичної роботи з дітьми та молоддю в дитячих таборах оздоровлення та відпочинку в рамках роботи спеціалізованого формування «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи в сільській місцевості, відділених районах міст»

2015 - 2017

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Інвестовані кошти

 

-

 

-

 

-

 

 

5.  Створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей

 

 

Здійснення заходів щодо забезпечення діяльності різних типів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

5.1. Забезпечити створення та роботу протягом літа навчально-виховних таборів з денним перебуванням для максимального охопленням дітей

2015 - 2017

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

 

 

Інші джерела

80

 

 

 

 

115

80

 

 

 

 

139

80

 

 

 

 

162

 

Забезпечення якісними оздоровчими та відпочинковими послугами дітей регіону в дитячих оздоровчих закладах

 

5.2. забезпечити створення та роботу наметового містечка з цілодобовим перебуванням

2015 - 2017

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 

5.3. Забезпечити створення та роботу таборів праці та відпочинку для старшокласників

2015 - 2017

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 

Контроль за виконанням заходів програми

5.9. Забезпечити здійснення моніторингу реалізації заходів програми та ефективності діяльності закладів оздоровлення та відпочинку дітей.

2015 - 2017

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

-

-

-

-

Стимулює заклади оздоровлення та відпочинку до розвитку та модернізації матеріально-технічної бази, підвищення якості та розширенню асортименту оздоровчо-розважальних послуг

 

Формування інформаційного простору  для реалізації оздоровчої кампанії

5.10. Забезпечити широкий інформаційний супровід заходів  з виконання програми

2015 - 2017

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

-

-

-

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти, сім’ї,

молоді та спорту райдержадміністрації                                                                                                                         П.М. Черкащенко

Наверх ↑