Програма розвитку малого підприємництва у Диканському районі на 2011-2014 роки

Версія для друкуВерсія для друку

 

ПРОГРАМА

розвитку малого підприємництва у Диканському районі

на 2011-2014 роки

 

ВСТУП

          Розвиток малого підприємництва є одним з найважливіших факторів вирішення соціально-економічних проблем району.  Мале підприємництво вирішує ряд соціальних важливих завдань (проблеми зайнятості, створення джерел доходів для населення, виробництво товарів і послуг для населення за доступними цінами) та економічних задач (створення конкурентного середовища, залучення приватного капіталу і зовнішніх інвестицій, удосконалення технологій, наповнення бюджетів різних рівнів).

           

            Районна програма розвитку малого підприємництва у Диканському районі на 2011-2014 роки (далі-Програма) є одним з важливих інструментів реалізації на районному рівні державної політики розвитку малого підприємництва, активної регіональної політики, політики зайнятості населення та інвестиційно-інноваційної моделі розвитку району.

         Програма розвитку малого підприємництва в районі на 2011-2014 роки є складовою частиною програми соціально-економічного розвитку району і являє собою систему цілей, завдань, цільових показників і комплексу заходів для їхнього досягнення і реалізації.

 

1.Характеристика районної Програми розвитку малого підприємництва  у Диканському районі на 2011-2014 роки.

1

Загальна характеристика району

 

Площа території 0.67 тис.кв.км.,2.5% від території області

Кількість населення 19,9 тис.чол., в т.ч. сільського 12,0 тис.чол.

Переважає сільське господарство та переробна промисловість

Відсоток безробітних до всього працездатного населення –5,0 %

2

Головний розробник Програми

Відділ економіки райдержадміністрації

3

Мета і перелік пріоритетних завдань Програми

 

Спрямування дій органів районної виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єктів малого підприємництва, спілки підприємців для концентрації фінансових, державних і місцевих ресурсів на створення більш сприятливих умов для розвитку  малого підприємництва.

Досягнення головної мети Програми передбачає вирішення таких пріоритетних завдань:

1.Розвиток малого підприємництва у  переробній галузі.

2.Розвиток підприємництва на селі за рахунок створення нових робочих місць, в т.ч. в побутовій сфері, зеленому туризмі.

3.Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів малого підприємництва.

4

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Вихід-ні дані на поча

ток дії Програми

Очікувані результати

2011

2012

2013

 2014

 

1.Кількість малих  підприємств/кількість МП на 10 тис.чол., населення (од.)

94/47,2

96/48

96/48

98/50

100/51

 

2.Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)

775

785

790

800

830

 

3.Кількість підприємців-фізичних осіб

739

740

745

750

755

 

4.Кількість фермерських господарств (од.) /площа фермерських угідь (га)

32

 

2465

32

 

2465

33

 

2490

33

 

2490

33

 

2490

 

5.Питома вага малого підприємництва у загальних надходженнях (%)

8,0

8,2

8,2

8,3

8,4

 

6.Надходження до всіх рівнів бюджетів (млн. грн.)

3,8

4,0

4,1

4,2

4,3

 

7.Кількість створених нових робочих місць в малому підприємництві (одиниць)

290

292

295

298

300

 

2.Стан і аналіз проблем малого підприємництва в районі. Головна мета Програми і очікувані результати.

 

Зусилля органів виконавчої влади району спрямовуються на виконання Закону України ”Про підприємництво”, урядових постанов та розпоряджень голови облдержадміністрації з цього питання. В районі створені умови для надання рівних прав, як окремим громадянам, так і об’єднанням громадян в організації реєстрації і ведення підприємницької діяльності.      

            Станом на 01.10.10 в районі зареєстровано 859 суб’єктів підприємницької діяльності. Малі підприємства, яких нараховується 88, працюють у багатьох сферах народного господарства. Як позитивний фактор слід відмітити, що збільшується питома вага малих підприємств, які працюють у виробничій сфері, тобто у сільському господарстві, промисловості та будівництві. Свою частку у виробництво с/г продукції вносять 32 селянсько-фермерські господарства, в користуванні яких знаходиться 2465 га фермерських угідь. Суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб станом на 01.10.10 року нараховується 739 чоловік. Всього у сфері підприємництва зайнято близько 1720 чол, що становить близько 27 % зайнятого населення району.

З метою розвитку підприємництва в сільській місцевості спеціалістами управлінь, відділів райдержадміністрації надаються консультативні послуги з питань провадження підприємницької діяльності, розроблені та прийняті місцеві програми зайнятості.

            Діяльність суб’єктів підприємництва розповсюджується у багатьох сферах народного господарства. Основна частина підприємців свою діяльність здійснює в торгівлі. Роздрібна торгівля та послуги ресторанного господарства  здійснюються  на 124  приватних об’єктах.

Зростає число магазинів, які спеціалізуються на реалізації товарів довготривалого користування, медичних товарів.  Освоюються торгові площі приватними підприємцями по реалізації промислової групи товарів: готовий одяг, взуття, галантерея, ювелірні вироби, товари для дітей та інші. 

В районі запроваджено спрощену процедуру з реєстрації підприємницької діяльності та з видачі документів дозвільного характеру за принципом Єдиного офісу, працює координаційна рада з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації.

На виконання районної програми розвитку підприємництва в 2010 році при затвердженні районного бюджету на 2010 рік передбачено виділення 5,0 тис.грн. Заключено угоду про співпрацю з регіональним фондом підтримки підприємництва по Полтавській області. Розглянуто 4 бізнес-проекти СПД – фізичних осіб на загальну суму 160,0 тис.грн. та направлено подання до регіонального фонду. З РФПП отримано фінансову допомогу на суму 110,0 тис.грн.

Для забезпечення розвитку сільського зеленого туризму в Диканському районі створено районну спілку сприяння розвитку сільського зеленого туризму. В сільських садибах протягом 9 місяців 2010 року відпочивали 248 чоловік. В районі здійснює діяльність підприємство ТОВ “Диканька-зелентур”, в тому числі по організації туристичних поїздок, екскурсій. Інформація ТОВ “Диканька-зелентур” та відділу культури Диканської райдержадміністрації щодо можливостей та умов відпочинку в сільських садибах розміщені на сайтах.

 

            Головна мета Програми - спрямування дій органів державної районної виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого підприємництва, спілки підприємців для концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших державних і місцевих ресурсів, виробничого потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення і підтримання сприятливих умов розвитку малого підприємництва, формування і впровадження ефективної системи його обслуговування, підтримки і захисту. Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів  спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого підприємництва в районі.

 

            Пріоритетом  вирішення завдань районної Програми розвитку підприємництва на 2011-2014 роки передбачається досягнення таких очікуваних результатів:

            - збільшення питомої ваги малого бізнесу в загальних надходженнях:   2011 рік  - 8,2 %, 2012 рік -  8,2 %, 2013 рік – 8,3 %, 2014 рік  - 8,4 %;

            - збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності малого бізнесу і фізичних осіб: 2011 рік  - 868 одиниць, 2012 рік  - 874 одиниць, 2013 рік  - 881 одиниць, 2014 рік  - 888 одиниць;

            -  надходження до бюджетів всіх рівнів: 2011 рік  -  4,0 млн. грн., 2012 рік  –  4,1 млн. грн., 2013 рік  -  4,2 млн.грн., 2014 рік   -  4,3  млн.грн.

           

Створення сприятливого середовища для підприємницької діяльності за рахунок основних заходів з реалізації Програми та:

фінансового забезпечення програми з місцевих бюджетів (щорічно в межах до 0.1% доходної частини районного бюджету),  шляхом  співпраці з Регіональним Фондом підтримки підприємництва.

створення сприятливих умов по передачі в оренду вільних приміщень комунальної власності.

 

Заходи на виконання Програми будуть фінансуватись за рахунок коштів підприємств, організацій та установ району, з державного та місцевого бюджетів, але в межах розрахункових видатків Міністерством фінансів України на наступний рік. Конкретний розмір фінансування Програми за рахунок коштів районного бюджету встановлюватиметься рішеннями сесії районної ради «Про районний бюджет на 2011 рік», «Про районний бюджет на 2012 рік» і т.д.

 

Основні заходи з реалізації районної Програми розвитку малого підприємництва

у Диканському районі на 2011-2014 роки

 

№ п/п

Пріоритетні завдання

 

Заходи

1

2

3

 

І.Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

 

1.1.

Впорядкування правового регулювання малого підприємництва та реалізація регуляторної політики відповідно до Законів України”Про державну підтримку малого підприємництва,”Про заходи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

З метою правової підтримки суб”єктів підприємницької діяльності забезпечити реалізацію місцевими органами виконавчої влади та самоврядування організаційних засад впровадження державної регуляторної політики, визначених в Законі України”Про заходи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, зокрема:

 

-планувати діяльність з підготовки проектів регуляторних актів;

-проводити якісний та повний аналіз регуляторного впливу розроблених регуляторних актів;

-оприлюднювати проекти регуляторних актів, а також проводити відкриті обговорення за участю представників громадськості;

-систематично проводити консультації з суб’єктами господарювання;

-оприлюднювати інформацію про здійснення регуляторної діяльності.

 

Запровадити діалог між місцевою владою та представниками бізнесу через продовження дії системи зворотного зв’язку, зокрема шляхом:

- вжиття необхідних мір по результатах проведення ”гарячої лінії” між представниками бізнесу та керівниками району;

- співпраці з активом координаційної ради з питаннь розвитку підприємництва.

 

 

 

1.2.

Формування сприятливого середовища для МП

 Впроваджувати в життя норми Закону України ”Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, Закону України ”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, що забезпечать:

-функціонування  Єдиного дозвільного офісу та державного реєстратора;

-підготовку та підвищення кваліфікації адміністратора Єдиного офісу;

-оптимізацію дозвільних  процедур при започаткуванні власної справи.

 Відповідно делегованих повноваженнь Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” селищній та сільським радам здійснювати заходи щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, періодично розглядати ці питання на сесіях, визначити відповідальних за стан розвитку підприємництва.

1.3

Посилення ефективності роботи координаційної ради з питань розвитку підприємництва

До систематичних засіданнь Координаційної ради залучати підприємців, депутатів місцевих рад, представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та забезпечити їх участь в розгляді питань розвитку малого підприємництва.

 

ІІ.Фінансово-кредитна та інвестиційна  підтримка

 

2.1.

Надання фінансово-кредитної підтримки СПД

-Продовжити  організаційну роботу на договірній основі, по співпраці з Регіональним фондом підтримки підприємництва з метою надання фінансової підтримки підприємцям (по виробництву продукції, розвиток побутової сфери та зеленого туризму).

-Координаційній раді з питань розвитку підприємництва готувати рекомендації щодо надання фінансової допомоги підприємцям шляхом конкурсного відбору.

-Районному центру зайнятості надавати фінансову підтримку шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для заняття підприємницькою діяльністю - орієнтовно 10 безробітним щорічно.

2.2

Створення сприятливого інвестиційного клімату

Систематично оновлювати та формувати інвестиційні пропозиції баз даних невиробничих та виробничих  приміщень, земельних ділянок, які є інвестиційно привабливі для підприємств малого і середнього бізнесу.

 

 

ІІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури.

 

3.1.

Розвиток малого підприємництва в переробній галузі

Передбачається нарощення потужностей переробних малих підприємств: ПП “Долія”, міні-пекарні приватного підприємця Пасовця В.М., міні-пекарні приватного підприємця Краснікова Ю.В., переробних цехів по виробництву круп, олії, борошна в сільгосппідприємствах, фермерських господарствах та приватних підприємців.

3.2.

Нарощувати потенціал розвитку підприємництва на селі, в т.ч. в  побутовій сфері, зеленому туризмі

 * Відповідно делегованих повноваженнь Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” селищній та сільським радам здійснювати заходи щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування (ремонт одягу і взуття, побутової техніки та годинників, надання перукарських, фотопослуг), для розширення зеленого туризму активізувати створення сучасних сільських осель для відпочинку туристів, періодично розглядати ці питання на сесіях, визначити відповідальних за стан розвитку підприємництва .

*   Надавати практичну допомогу суб”єктам малого підприємництва у вирішенні питання купівлі, продажу земельних ділянок несільськогосподарського  призначення шляхом надання консультаційних послуг, створення бази даних попиту та пропозицій на земельні ділянки та проведенням аукціонів, передачі майна на умовах конкурсу, підготовки висновків, проведення роз’яснювальної та інформаційно-рекламної роботи.

*  Проводити першочерговий розгляд питань щодо виділення земель для організації ведення селянських фермерських господарств, сприяти розвитку земельного ринку.

*    Залучати суб’єкти малого підприємництва до участі у виконанні регіональних замовлень за рахунок бюджетних коштів (забезпечення продуктами харчування учнів загальноосвітніх шкіл, лікарень, проведення поточних ремонтів об’єктів нерухомості комунальної власності тощо) на конкурсній основі.

*   Проводити пріоритетний розгляд питань щодо відведення земельних ділянок, отримання дозволів на будівництво, реконструкцію та введення в експлуатацію виробничих об’єктів, підприємств побутового обслуговування та ресторанного господарства у сфері малого та середнього бізнесу за умови реєстрації в районі.

*    Поширення народних промислів шляхом поширення досвіду ремісництва серед населення району шляхом широкого залучення народних умільців до проведення місцевих ярмарок,виставок,народних свят та висвітлення і пропаганди кустарних промислів і народних ремесел в засобах масової інформації.

3.3.

Вдосконалення роботи ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів маючи на меті перетворення їх у сучасні торговельно-сервісні комплекси

*  Продовжити роботу по вдосконаленню діяльності Диканського ринку з продажу продовольчих і непродовольчих товарів в частині чіткого розмежування  зонування реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, торгівлі живністю, концкормами, рибою, хлібом та іншими специфічними видами товарів.                    *  Забезпечити  функціонування та належне утримання ветеринарної лабораторії, своєчасної її акредитації, матеріально-технічне забезпечення. Створювати умови для розширення комплексу побутово-сервісних пунктів, організації торгівельно-заготівельних пунктів на ринку.

3.4

Ресурсне забезпечення підприємництва

*  Здійснювати фінансове забезпечення програми з місцевих бюджетів (в межах до 0,1% доходної частини районного бюджету).

*  Для створення нових робочих місць у малому і середньому бізнесі, в тому числі для соціально-вразливих категорій населення (безробітних, інвалідів, звільнених в запас військовослужбовців, молоді жінок), залучати в установленому порядку кошти державного Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

3.5

Підвищення рівня економічних,юридичних,

управлінських знань СПД

*  Залучати підприємців району до публічного обговорення проектів розпоряджень голови райдержадміністрації , рішень сесії та виконкомів місцевих рад з питань малого підприємництва.

* Проводити регулярні зустрічі, семінари, ”круглі столи” представників контролюючих органів та органів виконавчої влади з залученням фахівців               обласних служб та суб”єктів підприємницької діяльності району.

*  Формувати кадри для малого підприємництва та підвищувати їх кваліфікацію шляхом:

- вивчення в загальноосвітніх школах району “Основ економіки”;

- в Диканському навчально-виробничому комбінаті-підготовки операторів  комп’ютерного набору та швачок.

3.6

Інформаційне забезпечення розвитку МП

Доводити через місцеві засоби масової інформації відомості щодо порядку заснування та державної реєстрації суб”єктів малого підприємництва, організації та ведення їх діяльності, а також розміри та порядок сплати податків і обов’язкових платежів суб’єктами підприємництва.

Проводити постійне висвітлення ходу реалізації заходів районної Програми розвитку малого підприємництва в засобах масової інформації.

 

ІУ. Інноваційні проекти та пілотні програми

4.1.

Формування позитивного ділового та інвестиційно-інноваційного іміджу району

Передбачається запровадження інноваційних технологій :

будівництво заводу з калібрування кукурудзи в с. Стасі;

будівництво заводу з виробництва преміксів в с. Чернечий Яр;

проведення реконструкції приміщень свинокомплексу ТОВ “Велес”

З метою впровадження енерго та ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій сприяти залученню інвестиційних коштів малому підприємству ТОВ  „Енергія ХХII”.

4.2.

Сприяти формуванню пілотних програм

Ініціювати створення робочих груп з представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, депутатів, представників малого підприємництва для розробки проектів створення парків відпочинку, готельно-ресторанного бізнесу та розвитку інфраструктури закладів культури, зеленого туризму.

 

Наверх ↑