Програма залучення інвестицій у розвиток економіки на 2011-2015 роки

Версія для друкуВерсія для друку

 

ПРОГРАМА

залучення інвестицій у розвиток економіки

Диканського району

на 2011-2015 роки

 

 

смт. Диканька

2011

Структура програми :

 

Програма складається з розділів:

Мета програми.

Пріоритетні напрями залучення інвестицій.

Загальні відомості про район.

Організаційні заходи залучення інвестицій у розвиток економіки району.

Обсяги та напрями залучення інвестицій в основний капітал по Диканському району на 2011-2015 роки.

Очікувані результати.

 

Розділ I. Мета програми.

            Програма залучення інвестицій у розвиток економіки Диканського району до 2015 року розроблена на середньострокову перспективу з метою формування сприятливого інвестиційного клімату, активізації інвестиційно-інноваційних процесів, більш ширшого залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів у розвиток економіки, соціальної сфери, освіти, охорони здоров”я, культури, фізкультури і спорту тощо.

            Головними напрямами впровадження інвестиційно-інноваційних проектів на Диканщині є розвиток туризму, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу, відродження та розвиток сільськогосподарських та промислових підприємств.

            Районна програма має також на меті:

-залучення до реалізації програми всіх суб’єктів господарювання, розташованих на території району та створення сприятливих умов для  реєстрації нових;

-сприяння вітчизняним та іноземним інвесторам в отриманні  повної інформації та створення надійних гарантій з боку державних установ щодо об’єктів інвестування згідно з чинним законодавством;

-координація роботи по створенню сприятливих умов для розвитку інноваційного та інвестиційного розвитку шляхом проведення робіт по відведенню нових земельних ділянок, погодження технічної документації, надання неодхідних дозволів та рішеннь;

- продовження пропагування новітніх розробок для продовження реконструкції та технічного переоснащення, впровадження енерго та ресурсозберігаючих технологій промислових підприємств та підприємств в аграрному, житлово-комунальному та інших напрямках шляхом залучення підприємств, організацій та установ району в проведенні семінарів, виставок на регіональному та всеукраїнському рівнях.

 

Розділ II. Пріоритетні напрями залучення інвестицій:

 

впровадження інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на випуск конкурентноспроможної продукції;

виробництво та переробка сільськогосподарської продукції та сировини;

розвиток ринкової інфраструктури;

 

 розвиток підприємництва;

сприяння структурній перебудові економіки району, впровадженню енерго-та ресурсозберігаючих технологій;

 розвиток зеленого туризму;

 розвиток соціальної сфери, природоохоронні заходи.

 

 

Розділ III. Загальні відомості про Диканський район

(станом на 01.01.2011 року).

 

Площа

0.68 тис.кв.км., 2,4% від території області

23 місце серед районів області

Відстані

Відстань від Диканьки до Полтави шосейними дорогами 29 км.

Географічні дані

По території району протікає 8 річок

Найбільші: Ворскла довжиною 19.7 км,

Середня Говтва довжиною 47.5 км,

Вільхова Говтва довжиною 46 км.

Район розташований у лісостеповій фізико-географічній зоні, в північно-східній частині області.

Середньорічні температури:

літня +20.2оС, зимова  -7.2оС

Кількість опадів 480 мм.

Кордони

Межує   з  : Котелевським, Полтавським, Решетилівським, Шишацьким, Зіньківським районами області

 

Адміністратив-но-територіаль-ні одиниці

Селище -1    Сіл - 58

Сільських рад - 12,  Селищна  рада - 1

Диканська селищна, Андріївська, Байрацька, Балясненська, Великобудищанська, Великорудківська, Водянобалківська, Надежинська, Нелюбівська, Орданівська,

Петро-Давидівська,Стасівська,Чапаєвська.

 

Місцеві державні адміністрації

Районна -1

Місцеві ради

Всього місцевих рад –14, в них депутатів –220

Районна -1-26 чол.

Селищна -1-30 чол.

Сільські  –12-164 чол.

Населення

19,7 тис.чол.

у тому числі:

селище 7,9 тис.чол.

сільського 11,8 тис.чол,.

пенсіонерів 5,9 тис.чол, 29,95% до наявного населення

Проживає в районному центрі 7,9 тис.чол.

Щільність населення на кв.км.- 29,0 чол.

Промисловий комплекс

Кількість підприємств –4

За 2010 рік обсяг реалізованої промислової продукції склав 82,0 млн.грн., (ріст 30% до показників 2009 року).

Сільське господарство

Кількість сільськогосподарських підприємств – 18, фермерських господарств - 32.

В сільськогосподарських підприємствах району зібрано зернові та зернобобові культури на площі 15,0 тис. га при урожайності 27,2 ц/га. Валовий збір становить 41,1 тис. тонни. 

Сільськогосподарськими підприємствами району в 2010 році вироблено 19 535 ц. м’яса, 82852 ц. молока, 217,4 млн. штук яєць. 

Залучення інвестицій

Обсяги інвестицій в основний капітал за рахунок всіх джерел інвестування склали за 9 місяців 2010 року  32,1 млн. грн.

Розвиток підприємництва

В районі зареєстровано 849 суб’єктів підприємницької діяльності, в т.ч. 88 малих підприємств, 32 селянських фермерських господарств, 729 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб. Всього у сфері підприємництва зайнято 1795 чол., що становить 28 % зайнятого населення району. 

Транспортний комплекс

Транспортна мережа загального користування:

Експлуатаційна довжина:

-автомобільних доріг загальнодержавного, республіканського і місцевого значення – 247,8 км.

в т.ч. з твердим покриттям – 247,8 км.

Питома вага:

-автомобільних доріг з твердим покриттям –100%

Кількість мостів – 8.

 

Розділ IV. Організаційні заходи залучення інвестицій у розвиток економіки району.

 

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

1.

Презентація інвестиційних переваг району та формування пакету інвестиційних пропозицій для включення їх до каталогу інвестиційних проектів Полтавщини

По півріччях

Відділ економіки райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами сільських рад

2.

Поновлення бази пропозицій вільних земельних ділянок

 

По півріччях

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господар­ства райдержадміністра­ції спільно з відділом Держкомзему у Диканському районі, виконавчими комітетами сільських рад

3.

Сприяння залученню коштів у розвиток соціальної сфери

Постійно

Відділ економіки райдержадміністрації, фінансове управління спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації

4

Надання інформаційно-консультаційної допомоги підприємствам та потенційним інвесторам з питань залучення інвестицій

Постійно

Відділ економіки райдержадміністрації спільно з

управлінням агропро­мислового розвитку райдержадміністрації, юридичним сектором апарату

райдержадміністрації, відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господар­ства райдержадміністра­ції, відділом Держкомзему у Диканському районі

5.

Залучення представників під­приємницьких структур, керів­ників та спеціалістів підприємств, організацій та установ району до участі в проведенні семінарів, виставок на регіональному та всеукраїнському рівнях.

 

Постійно

Відділ економіки райдержадміністрації спільно з

управлінням агропро­мислового розвитку райдержадміністрації, відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господар­ства райдержадміністра­ції

6.

Передбачати виділення коштів з районного бюджету на фінансування інвестиційних проектів суб'єктів малого та середнього підприємництва шляхом співпраці з Регіональним фондом підтримки підприємництва в Полтавській області

Щорічно

Фінансове управління райдержадміністрації, відділ економіки райдержадміністрації

 

Розділ V. Обсяги та напрями залучення інвестицій в основний капітал по Диканському району на 2011-2015 роки

(можуть змінюватися та доповнюватися в ході реалізації програми).

 

п/п

Зміст інвестиційної пропозиції

(проекту)

Інвестор

Загальний обсяг інвестицій

(млн.грн.)

Спосіб залу-чення інвес-тицій

Термін впровад-

ження

пропозиції

(проекту)

1.

Реконструкція приміщеннь та кліткового обладнання

ЗАТ «Полтавська птахофабрика»

35

Власні кошти

до 2015 року

2.

Реконструкція при-міщення під млин та будівництво складу зберігання зерна

ТОВ «Інверт»

2,0

Власні кошти

до 2014 року

3.

Будівництво обє`кта містобудування

ТОВ «Стасі-насіння»

34,1

Власні кошти

до 2014 року

4.

Будівництво  заводу по випуску соків та консервів

ТОВ «Диканський завод продтоварів «Диканька»

30,0

Власні кошти

2012-2014 роки

5.

Ремонт водонапірної башти, заміна труб, запірної арматури закольцовка водопроводу селища

Диканський комбінат комунальних підприємств

0,37

Власні кошти

2011-2012 роки

6.

Капітальний ремонт СКЗ та ГРП

Управління по експлуатації газового господарства

0,03

Власні кошти

2011 рік

7.

Розвиток інфраструктури біля ставків     

 с.Горбатівка Орданівської сільської ради

ТОВ «Сазан»

0,53

Власні кошти

2011-2015 роки

8.

Будівництво літнього майданчика

ПП «Кочубеївська садиба»

0,1

Власні кошти

До 2011 року

9.

Реконструкція цеху та прибання обладнання для виробництва продовольчих товарів

ПП «Трістан»

0,2

Власні кошти

2011-2012 роки

10.

Будівництво зерноскладу та придбання техніки

СБК  «Лан»

2,5

Власні кошти

2011-2015 роки

11.

Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу

ОБЛУКС

0,7

Держа-вна субве-нція

2011 рік

12.

Ремонт фасаду районного будинку культури

Відділ культури райдержадмі-ністрації

0,22

Кошти район-ного бюд-жету

2011 рік

 

Всього

-

105,75

-

-

Перспективний обсяг залучення інвестицій в основний капітал економіки району на 2011-2015 роки становить більше 105,75 млн.грн.

 

Розділ VI. Очікувані результати

Виконання Програми залучення інвестицій у розвиток економіки Диканського району на 2011 - 2015 роки дасть можливість отримати такі результати:

   підвищити інвестиційну привабливість району;

   активізувати процес залучення інвестицій в економіку району;

- розвинути економічний потенціал пріоритетних для галузей господарського комплексу;

   забезпечити гармонійний розвиток соціальної сфери;

   створити умови для запровадження інновацій на підприємствах району.

 

Наверх ↑