РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ТА ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ НА 2015-2020 РОКИ

Версія для друкуВерсія для друку

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ТА ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

НА 2015-2020 РОКИ

           

Розділ І

Загальна характеристика програми

Районна Комплексна програма соціального захисту осіб з обмеженими   фізичними можливостями  та ветеранів війни на 2015-2020 роки (далі - Програма) розроблена з метою створення необхідних умов інтеграції осіб з обмеженими можливостями, що мешкають у Диканському районі, у суспільне життя,  соціального захисту військовослужбовців – учасників АТО та членів їх сімей, ветеранів війни.         

Розробник Програми - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

Відповідальний виконавець Програми - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації; співрозробники та виконавці Програми – Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), заклади  охорони здоров’я району, відділ освіти, сімї, молоді та спорту  райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, управління Пенсійного Фонду України в Диканському районі, районний центр зайнятості; залучені до виконання Програми – Диканський місцевий  осередок Всеукраїнської організації інвалідів ,,Союз організацій інвалідів України”, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сільські, селищна ради.

Програма спрямована на забезпечення системного підходу до організації соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю, проведення реабілітації та трудової зайнятості, соціального супроводу учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, ветеранів війни.

Розділ ІІ

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

В районі проживає 919 осіб з інвалідністю, більшість з яких потребує постійної допомоги з боку держави, місцевих органів виконавчої влади. З них 107 осіб  має І групу інвалідності, 336  осіб - ІІ групу, 413 – ІІІ групу, та 63 – дітей з інвалідністю.

Із загальної кількості осіб з інвалідністю в районі на сьогоднішній день 486 інваліди працездатного віку (серед них 128 – працюючі,  15,5 %, тоді як всередньому по Україні 22,1%).

З метою покращення реабілітації та інтеграції інвалідів в суспільство, фахівцями медико-соціальних експертних комісій приймаються рішення про призначення різних етапів і обсягів реабілітації.

Протягом 2014 року медико-соціальними експертними комісіями області розроблено та видано 263 індивідуальних програм реабілітації інвалідам, що мешкають в Диканському районі,  якими передбачено різноманітні види реабілітації для забезпечення найбільш повної інтеграції зазначеної категорії громадян у суспільство.

 Програма покликана розв’язати проблеми щодо:

забезпечення виконання індивідуальних програм реабілітації та розроблених на їх основі індивідуальних планів реабілітації інвалідів;

якісного формування інформаційних ресурсів у сфері реабілітації осіб з  обмеженими функціональними можливостями у вигляді Централізованого  банку даних з проблем інвалідності;

зміцнення матеріально-технічної бази територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

розв’язання проблем щодо забезпечення безоплатним обслуговуванням осіб з обмеженими функціональними можливостями територіальним центрам соціального обслуговування (надання соціальних послуг), розширення мережі соціальних послуг;

забезпечення систематичного та якісного підвищення професійного рівня медичних працівників, працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Існує ще ряд проблем, які потребують вирішення, зокрема:

потреба в покращенні медичного обслуговування та оздоровлення осіб з обмеженими фізичними можливостями, їх реабілітації, наданні якісної освіти, фізкультурно-оздоровчого та культурного обслуговування;

проблема працевлаштування осіб з інвалідністю, які мешкають у сільській місцевості (вплив сезонного характеру виробництва, відсутності роботодавців в переважній більшості сільських населених пунктів, проблеми транспортного сполучення);

низька конкурентоспроможність осіб з інвалідністю в умовах постійного зростання вимог роботодавців до рівня освіти, виробничого досвіду претендентів на роботу;

відсутність у роботодавців мотивації до працевлаштування осіб з інвалідністю, наявність перешкод для отримання та збереження роботи особою з інвалідністю, пов’язаних з зовнішнім оточенням;

відсутність пропозицій від роботодавців  для осіб з інвалідністю, що бажають організовувати свою трудову діяльність вдома та займатись надомною працею;

непристосованість об’єктів соціальної інфраструктури, житлового та громадського призначення до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.  

Станом на 01.01.2015 року проживає 825 ветеранів війни, з них 732 ветеранів Великої Вітчизняної війни. В районі на належному рівні забезпечується виконання державних програм соціального захисту ветеранів (виплата пенсій, компенсацій, допомог, надання пільг, соціальне обслуговування). Проте, не до кінця вирішено питання забезпечення ветеранів війни пільговими ліками, зубопротезуванням.  Належну увагу  необхідно приділити  увічненню пам’яті ветеранів війни.

Суспільно-політична ситуація в Україні, проведення антитерористичної операції на Сході країни вимагає приділення особливої уваги особам мобілізованим до лав Збройних сил України, військовослужбовців – учасників АТО, членів їх сімей.  

         Розв’язання цих та ряду інших проблем потребує скоординованих на районному  рівні дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів відповідних державних служб.

Програма розроблена з урахуванням особливостей розвитку сфери соціального захисту населення регіону, сформованих традицій, тенденцій розвитку та принципу програмно-цільового забезпечення фінансування галузі.

 

Розділ ІІІ

Мета Програми

Забезпечити вирішення питань організаційно-правового, інформаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового забезпечення осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб мобілізованих до лав Збройних сил України, військовослужбовців – учасників АТО, членів їх сімей. 

 а саме:  

          поліпшення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю, ветеранів війни, їх медичного обслуговування та оздоровлення, соціальної та медичної реабілітації, соціально-побутового забезпечення та надання якісних освітніх, фізкультурно-оздоровчих та культурних послуг;

         підвищення суспільної ролі осіб з інвалідністю, як повноправних учасників соціального та економічного життя;

покращення соціального становища осіб з інвалідністю, підвищення доступу до зайнятості та отримання трудових доходів;

сприяння працевлаштуванню людей з інвалідністю, допомога особам даної категорії в адаптації до трудової діяльності, ритму трудового життя, інтеграції в робочий колектив;

формування позитивної думки в суспільстві щодо зайнятості осіб з інвалідністю;

створення умов для доступу осіб з обмеженими можливостями до об'єктів соціального та громадського призначення і транспортних засобів;

забезпечення якісно нового рівня надання соціальних послуг людям з інвалідністю, ветеранам війни;

створення  в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) умов, які відповідають сучасним вимогам надання соціальних послуг та забезпечують якісне проведення соціального обслуговування;

підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни; 

забезпечення соціального супроводу  осіб постраждалих внаслідок  участі в  АТО, членів їх сімей;

забезпечення державних гарантій щодо рівного доступу до соціальних послуг особам, які їх потребують;

приведення системи соціальної роботи у відповідність до потреб осіб з інвалідністю, ветеранів війни;

забезпечення інноваційного розвитку системи соціальних послуг регіону на основі прогнозування соціально-економічної ситуації та врахування потреб людей з обмеженими фізичними можливостями та вадами психофізичного розвитку;

співробітництво органів виконавчої влади з громадськими організаціями
 інвалідів;

впровадження проектів по підвищенню рівня соціальної захищеності осіб з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через громадські об’єднання та громадські організації.

Розділ ІV

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,

строки та етапи виконання Програми

         Основні засоби та шляхи розв’язання окреслених проблем:

         виконання державних програм соціального захисту населення в межах фінансування;

         підтримання в актуальному стані Централізованого банку даних з проблем інвалідності та функціонування інформаційно-аналітичної бази у сфері реабілітації;

надання безкоштовних консультативних послуг з питань соціального захисту населення  для розв’язання найгостріших соціальних проблем;

проведення аналізу стану захворюваності та первинного виходу на інвалідність, особливо серед осіб працездатного віку, показників повної, часткової та сумарної реабілітації з метою спрямування системи лікувальних заходів на відновлення порушених чи втрачених функцій організму, або найбільш повній компенсації, зниження рівня інвалідності;

обслуговування реабілітаційними установами, шляхом створення умов для отримання якісних соціальних послуг та соціального обслуговування, збільшення кількості дітей з інвалідністю, охоплених процесом соціальної реабілітації, оздоровлення дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов;

забезпечення доступності до реабілітаційних послуг та якості їх надання для  осіб з обмеженими можливостями шляхом організації  соціальної реабілітації дітей-інвалідів, забезпечення безоплатного підвезення дітей з інвалідністю з сільських населених пунктів до центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів та додому;

         запровадження  сучасних  методик  проведення  медико-соціальної реабілітації  людей з інвалідністю, поширення передового досвіду роботи медичних та соціальних працівників;

         забезпечення повної доступності будівель, споруд закладів та установ соціальної направленості  для людей з обмеженими фізичними можливостями;

         розширення банку вакансій для працевлаштування осіб з інвалідністю для інтеграції зазначеної категорії в суспільство;

         надання цільової позики на створення додаткових робочих місць для  осіб з обмеженими можливостями з метою сприяння їх працевлаштуванню;

                направлення осіб з інвалідністю до центрів професійної реабілітації для навчання за різними професіями з метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці даної категорії населення;

забезпечення контролю за врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями при будівництві нових, проведенні реконструкції та капітальних ремонтів існуючих об’єктів соціальної інфраструктури, житлового та громадського призначення з метою створення безбар’єрного середовища для зазначеної категорії населення;

придбання транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення з метою забезпечення доступності даних категорій до транспортної інфраструктури; 

         забезпечення осіб з інвалідністю, ветеранів війни санаторно-курортними путівками за рахунок різних джерел фінансування з метою їх оздоровлення;

проведення комплексу культурних заходів для забезпечення соціально-культурної та творчої реабілітації, гармонійного розвитку особистості, підвищення духовності та загальної культури, інтелектуальних здібностей, розкриття талантів, соціальної активності та самореалізації, естетичного виховання осіб з  обмеженими фізичними можливостями та ветеранів;

забезпечення соціального супроводу сімей учасників АТО.

Програма визначає перспективні завдання і  виконується в один етап.

Строк реалізації Програми – 2015-2020 роки.

Розділ V

Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності, заходи Програми, виконавці та терміни їх виконання визначені у додатку 3 до Програми.

Розділ VІ

Результативні показники

(критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми)

          Завдання: 

          формування інформаційних ресурсів у сфері реабілітації осіб з  обмеженими можливостями у вигляді Централізованого  банку даних з проблем інвалідності.

          Очікуваний результат:

здійснення соціального моніторингу, планування і прогнозування потреби осіб з інвалідністю у засобах і послугах реабілітації.

          Завдання:

          моніторинг стану захворюваності та  первинного виходу на інвалідність,   показників повної, часткової та сумарної реабілітації.

          Очікуваний результат: 

          спрямування системи лікувальних заходів на відновлення порушених чи втрачених функцій організму, або найбільш повній компенсації,  зниження рівня інвалідності.

Завдання:

 облік дітей-інвалідів, які потребують соціальної реабілітації та направлення їх до Центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів для проходження  комплексу реабілітаційних та соціальних послуг.

Очікуваний результат:

організація  процесу соціальної реабілітації дітей з інвалідністю у Центрах  соціальної реабілітації дітей-інвалідів (м.Полтава, м.Кременчук, м.Миргород, м.Лубни) за вибором батьків та згідно медичних показань.

         Завдання:

модернізація матеріально-технічної бази територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

         Очікуваний результат: 

підвищення якості надання соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), ризширення переліку надаваних послуг.

Завдання:

розширення банку вакансій для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Очікуваний результат:

включення осіб з  обмеженими функціональними можливостями у різні сфери економіки, забезпечення праці на відкритому ринку та їх соціально-трудової самореалізації.

Завдання:

направлення осіб з обмеженими можливостями  до центрів професійної реабілітації для навчання за різними професіями.

Очікуваний результат:

розвиток ефективної професійної підготовки осіб з інвалідністю у відповідності з поточними та перспективними потребами ринку праці.

Завдання:

створення безбар’єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Очікуваний результат:

забезпечення рівного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціального, житлового, громадського призначення та інженерно-транспортної інфраструктури району.

Завдання:

Забезпечення соціального супроводу осіб постраждалих внаслідок участі в антитерористичній операції, членів їх сімей.

Очікуваний результат:

Матеріальна та психологічна підтримка, забезпечення надання гарантованих державоє пільг, допомог, компенсацій.

Розділ VІІ.

Оцінка ефективності виконання заходів Програми

         Ефективність та доцільність запропонованої Програми полягає у забезпеченні системного підходу до організації соціального захисту населення району.

         Здійснення визначених Програмою заходів сприятиме подальшому формуванню комплексної системи соціального захисту, соціального обслуговування  осіб з обмеженими фізичними можливостями, ветеранів війни відповідно до потреб зазначеної категорії осіб.

         Виконання Програми дасть можливість ефективно використовувати кошти  бюджетів усіх рівнів та інших джерел в результаті адресного підходу до надання допомоги.

Розділ VІІІ

Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання Програми здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.

         Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією та постійною комісією районної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді та спорту.

         Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягнень показників Програми:

відділи райдержадміністрації, установи, організації - виконавці Програми про хід виконання інформують  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації щороку до 01 січня та  до 01 липня, починаючи з 2015 року;

         проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми керівництву райдержадміністрації та постійній комісії районної ради з питань соціального захисту населення охорони здоров’я, освіти, культури, молоді та спорту щороку до 20 січня та  до 20 липня, починаючи з 2015 року;

         обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях постійної комісії районної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді та спорту,  розширених засіданнях колегії районної державної адміністрації, засіданнях Громадської ради при голові райдержадміністрації;

         залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо реалізації Програми.

Наверх ↑