Рішення тридцять девятої сесії шостого скликання Диканської районної ради

Версія для друкуВерсія для друку

 

 

 

 

 

 

ДИКАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять дев’ята сесія шостого скликання

                         

Р І Ш Е Н Н Я

21 січня 2015 року

 

 

 

Про районний бюджет на 2015 рік

 

 

            Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 20, 23, 77 Бюджетного Кодексу України,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.     Визначити на 2015 рік:

-  доходи районного бюджету у сумі 82 092 200 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 81 037 400 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1 054 800 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки районного бюджету у сумі 82 087 200 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 80 552 400 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 1 534 800 грн., згідно з додатком №3 цього рішення;

- надання кредитів з загального фонду районного бюджету у сумі            5 000 грн., згідно з додатком №4 цього рішення;

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 480 000 грн.,  згідно з додатком №2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 480 000 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів у сумі 82 087 200 грн., у тому числі по загальному фонду 80 552 400 грн. та спеціальному фонду 1 534 800 грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі 700 000 грн..

4. Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

 

2

5. Затвердити на 2015 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.

6.  Затвердити  на 2015 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 50 000 грн..

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1 353 000 грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

9. Затвердити Формулу розрахунку обсягу субвенції для бюджетів сіл, селища з районного бюджету на здійснення окремих видатків у 2015 році (додаток № 8).

10. Затвердити коефіцієнти впливу різних факторів для розрахунку показників обсягу видатків загального фонду на утримання закладів освіти та культури місцевих бюджетів Диканського району на 2015 рік (додаток № 9).

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

 

 

3

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1, 71 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

17. У межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною ознакою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за  функціональною ознакою, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо  за загальним та спеціальним фондами бюджету),  здійснюється за  розпорядженням голови районної державної адміністрації погодженим з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, інвестицій, підприємництва та управління майном.

18. Дозволити районній державній адміністрації протягом 2015 року здійснювати розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів за  розпорядженням голови районної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку бюджету, фінансів, інвестицій, підприємництва та управління майном, з послідуючим затвердженням на черговій сесії районної ради.

19. Згідно ст. 64 Бюджетного кодексу України установити, що господарські організації комунальної форми власності, засновником яких є районна рада, сплачують до районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 15 відсотків. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до районного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2015 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

Установити, що господарські організації за результатом фінансово-господарської діяльності 2014 року, сплачують частину чистого прибутку (доходу) до загального фонду районного бюджету відповідно до п. 17 рішення  тридцятої сесії районної ради шостого скликання від 27 січня 2014 «Про районний бюджет на 2014 рік».

4

20. Визначити друкованим засобом масової інформації в якому публікується інформація про бюджет районну газету «Трудова слава».

21. Додатки № 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

22. Організацію виконання даного рішення покласти на районну державну адміністрацію, фінансове і галузеві управління, відділи райдержадміністрації.

23. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, інвестицій, підприємництва та управління майном.

 

 

 

 

 

              Голова

       районної ради                                                                         С.МУХА

 

ДолученняРозмір
39-1.xls31 КБ
39-2.xls17 КБ
39-3.xls50 КБ
39-4.xls18.5 КБ
39-5.xls21.5 КБ
39-6.xls21 КБ
39-7.xls25.5 КБ
39-8-9.doc50.5 КБ
Наверх ↑